Τι είναι το Pedigree

Σάββατο 07 Μάιος, 2016

Όλα όσα θα πρέπει να γνωρίζουμε για το pedigree και τις εφαρμογές του

Τι είναι "F.C.I.";

Είναι η Διεθνής Κυνολογική Ομοσπονδία (Federation Cynologique Internationale) που αποτελεί την παγκόσμια αρχή της κυνολογίας.

Τι προσφέρει η εγγραφή στoν Κ.Ο.Ε. (Κυνολογικό Όμιλο Ελλάδας);

Η εγγραφή είναι αναγκαία όταν ο ιδιοκτήτης του σκύλου θέλει να συμμετάσχει σε αγώνες μορφολογίας και εργασίας και να εγγράφει τις μελλοντικές γεννήσεις κουταβιών για να εκδοθούν πιστοποιητικά pedigree.

Τι είναι το pedigree;

Το pedigree είναι το πιστοποιητικό που δίνει την ταυτότητα του κουταβιού καθώς και την προέλευση των γεννητόρων του.
Παρέχει: Το επίσημο όνομα, την ημερομηνία γέννησης, τους προγόνους για τουλάχιστον 3 γενιές (συνήθως 5) με τα ονόματά τους και τον αντίστοιχο αριθμό pedigree, την υπογραφή του εκτροφέα και την σφραγίδα του κυνολογικού ομίλου της χώρας που έχει γίνει η γέννηση του κουταβιού.

Τι είναι το πιστοποιητικό Β.Ε.Α. και πώς είναι δυνατόν να αποκτηθεί;

Είναι η βεβαίωση που παρέχεται όταν οι γονείς ήταν εγγεγραμένοι στο Βιβλίο Εκτροφής Αναγνωρισμένων (φυλών). Όταν σε μια χώρα η εκτροφή κάποιου είδους δεν έχει αναπτυχθεί μορφολογικά, αλλά τα κουτάβια ανταποκρίνονται στα πρότυπα της φυλής, τότε περνάνε από εξέταση κριτών η οποία βεβαιώνει ότι πληρούν τα πρότυπα της φυλής. Με ζευγάρωμα δυο σκύλων ΒΕΑ προκύπτουν απόγονοι ΒΕΑ1 που παίρνουν το αντίστοιχο πιστοποιητικό και οι απόγονοι δυο ΒΕΑ1 σκύλων παίρνουν πιστοποιητικό ΒΕΑ2, οι απόγονοι σκύλων τρίτης γενεάς (ΒΕΑ3) αποκτούν αυτόματα το δικαίωμα εγγραφής στο Βιβλίο Εκτροφής Καθαρόαιμων (Β.Ε.Κ.) του Κυνολογικού Ομίλου. Εδώ και αρκετά χρόνια στον Κυνολογικό Όμιλο Ελλάδας γίνονται αναγνωρίσεις ΒΕΑ2 και ΒΕΑ3 μόνο για τις ελληνικές φυλές (Ιχνηλάτες και Ποιμενικούς).

Πότε μπορεί να πάρει ένα σκυλί πιστοποιητικό pedigree από τον ΚΟΕ;

Εάν προέρχεται από γονείς με pedigree από αναγνωρισμένο Κυνολογικό Όμιλο (στην ουσία από ομίλους που είναι εγγεγραμμένοι στην F.C.I.) ή από γονείς ΒΕΑ3 και η γέννα δηλώθηκε εντός 30 ημερών.

Πότε μια γέννα αναγνωρίζεται από τον Κυνολογικό Όμιλο Ελλάδος

Εάν προέρχεται από γονείς με pedigree από αναγνωρισμένο Κυνολογικό Όμιλο (στην ουσία από ομίλους που είναι εγγεγραμμένοι στην F.C.I.) ή από γονείς ΒΕΑ3 και η γέννα δηλώθηκε εντός 30 ημερών.

6. Πότε μια γέννα αναγνωρίζεται από τον Κυνολογικό Όμιλο Ελλάδος


Αναγκαίες προϋποθέσεις:
i. Οι δυο γονείς να έχουν pedigree που να έχει καταχωρηθεί στον Κυνολογικό Όμιλο Ελλάδος.
ii. Η γέννα να δηλώνεται μέσα σε 30 ημέρες από τον ιδιοκτήτη του θηλυκού (ο οποίος λογίζεται ως εκτροφέας). Έστω και μια μέρα καθυστερημένης δήλωσης καθιστά την γέννα μη έγκυρη για την έκδοση πιστοποιητικού pedigree.
iii. Η πληρωμή παράβολου (περίπου 20 ευρώ).
Χρήσιμο είναι να γνωρίζετε ότι:
α. Εάν το θηλυκό κάνει δυο συνεχόμενες γέννες σε έναν χρόνο η αμέσως επόμενη γέννα δεν αναγνωρίζεται. Ο Κυνολογικός Όμιλος Ελλάδας δεν αποδέχεται (και συνεπώς δεν εγγράφει) πάνω από 6 γέννες για κάθε θηλυκό, για όλη την διάρκεια της ζωής του. Η σύσταση είναι το ζευγάρωμα να γίνεται το νωρίτερο σε κάθε δεύτερο οίστρο.
β. Οι ηλικίες ζευγαρώματος είναι για το θηλυκό από 18 μηνών έως 10 ετών και για το αρσενικό από 16 μηνών έως 12 ετών. Τα όρια αυτά λογίζονται την ημέρα της επίβασης.
γ. Η προβλεπόμενη δερματοστιξία για την ταυτοποίηση του κουταβιού έχει αντικατασταθεί από το microchip.
δ. Σε περίπτωση θανάτου, πρέπει να γίνει η αντίστοιχη δήλωση.
ε. Ο Κυνολογικός Όμιλος μπορεί να στείλει επόπτη αναπαραγωγής.
στ. Στην δήλωση της γέννας υπογράφει και ο ιδιοκτήτης του επιβήτορα.
ζ. Απαιτείται βεβαίωση κτηνιάτρου ότι εξέτασε τα κουτάβια το πρώτο 48ώρο και στο διάστημα μεταξύ 15ης έως και 20ής ημέρας.
η. Δεν επιτρέπεται μετά την εγγραφή γέννας καμιά αλλαγή ή προσθήκη στο όνομα του σκύλου.
θ. Μαζί με την δήλωση της γέννας συμπληρώνεται και το πιστοποιητικό επίβασης που πρέπει απαραίτητα να έχει τις παρακάτω αναγραφές:
i. Όνομα και αριθμό μητρώου καταχώρισης στο Βιβλίο Γενεαλογίου του επιβήτορα.
ii. Όνομα και αριθμό μητρώου καταχώρισης στο Βιβλίο Γενεαλογίου του θηλυκού.
iii. Όνομα και διεύθυνση του ιδιοκτήτη ή του κάτοχου του επιβήτορα.
ix. Όνομα και διεύθυνση του ιδιοκτήτη του θηλυκού κατά τη στιγμή της επίβασης και την ημερομηνία απόκτησης του θηλυκού.
x. Τόπο και ημερομηνία που έλαβε χώρα η επίβαση.
xi. Υπογραφές του ιδιοκτήτη ή κάτοχου του επιβήτορα και του ιδιοκτήτη του θηλυκού.
Στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.fci.be που είναι η επίσημη ιστοσελίδα της Federation Cynologique Internationale μπορείτε να λάβετε χρήσιμες πληροφορίες.
Ειδικότερα: Στην στήλη member countries μπορείτε να βρείτε τις διευθύνσεις ανά χώρα των αναγνωρισμένων Κυνολογικών Ομίλων και στην στήλη FCI kennel names τα ονόματα των κουταβιών για τα οποία έχει εκδοθεί πιστοποιητικό pedigree.
Τα δεδομένα ενημερώνονται σε εβδομαδιαία βάση από τους ομίλους-μέλη της FCI. Στην ουσία ο κάθε ενδιαφερόμενος παίρνει μια πρώτη ένδειξη εάν με βάση το όνομα έχει εκδοθεί pedigree.
Πρέπει να γίνει γνωστό ότι υπάρχουν και άλλοι όμιλοι εκτός FCI που χορηγούν πιστοποιητικά pedigree.

 


Συνέχεια