Οι Ράτσες των σκύλων

Σάββατο 07 Μάιος, 2016

Όλες οι Ράτσες σκύλων αλφαβητικά σύμφωνα με την καταχώρηση τους στο F.C.I.Ράτσες σκύλων Αλφαβητικά:

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

 

A

Affenpinscher 186
Afghan Hound 228
Aodi (Atlas Shepherd Dog) 247
Airedale Terrier 7
Akita 255
Alaskan Malamute 243
American Akita 344
American Cocker Spaniel 167

 1. Black
 2. Any Solid colour other than black
 3. Particolor American Foxhound 303
American Staffordshire Terrier 286
American Water Spaniel
Appenzeller Sennenhund (Appenzell Cattle Dog) 46
Ariege Pointing Dog (Braque de l Ariege) 177
Ariegeois 20
Artesian - Norman Basset 34
Artois Hound 28
Australian Kelpie 293
Australian Shepherd
Australian Silky Terrier 236
Australian Stumpy Tail Cattle Dog 351
Australian Terrier 8
Auvergne Pointing Dog (Braque d Auvergne) 180
Azawakh 307

 

B

Barbet (French water dog) 105
Basenji 43
Basset Hound 163
Beagle 161
Beagle Harrier 290
Bearded Collie 271
Bedlington Terrier 9
Berger Blanc Suisse (White Swiss Shepherd Dog) 347
Berger de Beauce (Beauceron) 44

 1. Black and Tan
 2. Harlequin
Berger de Brie (Briard) 113
 1. Slate
 2. Fawn, Gray
Berger De Picardie (Berger Picard) 176
Belgian Griffon (Griffon Belge) 81
Belgian Shepherd Dog (Chien de Berger Belge) 15
 1. Groenendael
 2. Laekenois
 3. Malinois
 4. Tervueren
Belgian Sheepdog Malinois 15
Belgian Sheepdog Groenendael 15>
Belgian Sheepdog Tervuren 15
Berber Sennenhund (Bernese Mountain Dog) 45
Bichon Frise 215
Billy 25
Black and Tan Coonhound 300
Black Russian Terrier
Bloodhound (Chien de Saint-Hubert) 84
Blue Gascony Basset 35
Bluetick Coonhound
Bolognese
Border Collie 297
Border Terrier
Borzoi Russian hunting sighthound) 193
Boston Terrier 140
Bouvier des Flandres 191
(Boxer Deutscher Boxer) 144
 1. Fawn
 2. Brindle
Boykin Spaniel
Bracco Italiano (Italian Pointing Dog) 202
 1. White - Orange
 2. Chestnut Roan
Brittany
Brussels Griffon (Brussels Griffon) 80
Bulldog 149
Bullmastiff 157
Bull Terrier 11
 1. Standard
 2. Miniature Bull terrier

 

C

Cairn Terrier 4
Canaan Dog 273
Cane Corso Italiano (Italian Corso Dog) 343
Canish (Poodle) 172

 1. Standard
 2. Medium
 3. Miniature
 4. Toy: White, Black, Brown, Grey, Orange fawn (Apricot), Red fawn
Cardigan Wels
Corgi
Catahoula Leopard Dog
Caucasian Mountain Dog
Cavalier King Charles Spaniel 136
 1. Black and Tan
 2. Ruby
 3. Blenheim (Rich chestnut marking on pearl with ground)
 4. Tricolour
Central Asian Shepherd Dog
Cesky Terrier 246
Chesapeake Bay Retriever 263
Chihuahua 218
 1. Smooth - haired
 2. Long - haired
Chinese Crested Dog 288
 1. Hairless
 2. Powder Puff with veil coat
Chinese Shar-Pei
Chinook
Chow Chow 205
Cirneco dell Etna 199
Clumber Spaniel 109
Cocker Spaniel
Collie Rough156
Collie Smooth 296
Coton de Tulear 283
Curly Coated Retriever 110
Ceskoslovensku Vlcak (Czechoslovakian Wolfdog) 332

 

D

Dachshund (Teckel) 148

 1. Standard
  1. Smooth - haired
  2. Long - haired
  3. Wire - haired
 2. Miniature
  1. Smooth - haired
  2. Long - haired
  3. Wire - haired
 3. Rabbit Dachhund
  1. Smoth - haired
  2. Long - haired
  3. Wire - haire
Dandie Dinmont Terrier 168
Deerhound 164
Doberman 143
 1. Black with rust red marking
 2. Brown with rust red markings
Dog de Bordeaux 116
Dogo Argentino 292
Dogo Canario 346

 

E

English Bulldog
English Cocker Spaniel 5

 1. Red
 2. Black
 3. Other Colours
English Fox Hound
English Setter 2
English Springer Spaniel 125
English Toy Spaniel
English Toy Terrier (Black and Tan) 13
Entlebucher Sennenhund (Entlebuch Cattle Dog) 47
Epagneul Breton 95
 1. White and Orange
 2. Other Colours
Eurasier 291

 

F

Fawn Brittany Basset 36
Field Spaniel 123
Fila Brasileiro 225
Finnish Hound (Suomenajokoira) 51
Finnish Spitz
Flat Coated Retriever 121
Fox Terrier (smouth) 12
Fox Terrier (Wire) 169
French Bulldog (Bouledoque) 101

 1. Uniformly fawn, brindled or not, with limited white patching
 2. Fawn, brindled or not, with medium or predominant white patching
French Pointing Dog - Gascogne Type (Braque Francais Gascogne) 133
French Pointing Dog - Pyrenean Type (Braque francais Pyrenees) 134
French wire - haired Korthals Pointing Griffon 107

 

G

German Pinscher (Deutscher Pinscher) 184

 1. Stag - Red, red - brown to dark red - brown
 2. Black with tan markings
German Hunting Terrier (Deutscher Jagterrier) 103
German Shepherd Dog 166
German Shorthaired Pointer
German Spitz (Deutscher Spitz) 97
 1. Wolfsspitz (Keeshond) 97
 2. Grossspitz (Giant Spitz) 97
  1. White
  2. Brown or Black
 3. Mittelspitz (Medium size Spitz) 97
  1. White
  2. Brown or Black
  3. Orange, grey shaded and other colours
 4. Kleinspitz (Miniature Spitz) 97
  1. White
  2. Brown or Black
  3. Orange, grey shaded and other colours
 5. Zwergspitz (Pomeranian) 97
  1. Any colour
German Hound (Deutsche Bracke) 299
German Short Haired Pointing Dog (Deutsch Kurzhaar) 119
German Wirehaired Pointing dog (Deutsch Drahthaar) 98
Giant Schnauzer (Riesenschnauzer) 181
 1. Pure black with undercoat
 2. Pepper and salt | blackened sand with sand - coloured markings
Glen of Imaal Terrier
Golden Retriever 111
Gordon Setter 6
Grand griffon Vendeen) 282
Grand Basset Griffon Vendeen 33 Great Dane (Deutsche Dogge) 235
 1. Fawn
 2. Brindle
 3. Black
 4. Harlequin
 5. Blue
Great Gascony Hound 22
Greater Swiss Mountain Dog
Great Pyrenees
Greyhound 158
Greek Sheepdog
Griffon bleu de Gascogne (Blue Gascony Griffon) 32
Griffon nivernais 17
Griffon fauve de Bretagne (Fawn Brittany Griffon) 66

 

H

Harrier 295
Hamilton Hound (Hamiltonstovare) 132
Hellinikos Ichnilatis (Hellenic hound) 214
Hrvatski Ovcar (Croatian Sheepdog) 277
Hovawart 190

 1. Black and tan
 2. Black
 3. Blond
Hungarian Short - Haired Pointing Dog (Rovidszoru Mayar Visla) 57
Hungarian Wire - Haired Pointing Dog (Drotzoru Magyar Vizsla) 239

 

I

Ibizan Hound
Ioujnorousskaϊa Ovtcharka (South Russian Shepherd Dog) 326
Irish Glen of Imaal Terrier 302
Irish Red Setter 120
Irish Red and White Setter 330
Irish Soft Coated Wheaten Terrier 40
Irish Terrier 139
Irish Water Spaniel 124
Irish Wolfhound 160
Italian Greyhound (Piccolo Levriero Italiano) 200

J

Japanese Chin 206
Japanese Spitz (Nihon Spupittsu) 262

K

Kavkazskaia Ovtcharka (Caucasian Shepherd Dog) 328
Keeshond
Kerry Blue Terrier 3
King Charles Spaniel 128
Kishu 318
Komondor 53
Kuvasz 54

L

Labrador Retriever 122
Lagotto Romagnolo
Lakeland Terrier 70
Lancashire Heeler
Leonberger 145
Lhasa Apso 227
Lφwchen

M

Maltese (Bichon Maltese) 65
Manchester Terrier 71
Maremma and Abruzzes Sheepdog (Cane de pastore Maremmano - Abruzzese) 201
Mastiff 264
Mastino Napoletano (Neapolitan Mastiff) 197
Medium Griffon Vendeen 19
Miniature Bull Terrier 11
Miniature Pinscher (Zwergpinscher) 185

 1. Stag - Red, red - brown to dark red - brown
 2. Black with tan markings
Miniature Schnauzer (Zwergschnauzer) 183
 1. Pure black with black undercoat
 2. Pepper and Salt | blackened sand with sand - coloured markings
 3. Black and silver | black with sand - coloured markings
 4. Pure white with white undercoat
Mudi 238
 1. Fawn
 2. Black
 3. Blue - Merle
 4. Ashen
 5. Brown
 6. White

 

N

Neapolitan Mastiff
Newfoundland 50

 1. Black
 2. Brown
 3. White with black markings
Norfolk Terrier 272
Norwegian Buhund
Norwegian Elkhound
Norwegian Lundehund
Norwich Terrier 72
Nova Scotia Duck Tolling Retriever

 

O

Old English Sheepdog (Bobtail) 16
Otterhound 294

P

Papillon (Continental Toy Spaniel) 77
Parson Russell Terrier
Pekingese 207
Pembroke Welsh Corgi
Perro de Presa Canario
Peruvian Inca Orchid
Petit Basset Griffon Vendeen <
Pharaoh Hound Plott Hound
Pinscher
Podengo Ibicenco (Ibizan Warren Hound - Ibizan Podenco) 89

 1. Rough haired
 2. Smooth- haired
Podenco Canario (Canarian Warren Hound) 329
Podenco Portugues (Portuguese Warren Hound - Portuguese Podengo) 94
 1. Wire - haired
  1. Large
  2. Medium
  3. Miniature
 2. Smooth - haired
  1. Large
  2. Medium
  3. Miniature
Pointer (English Pointer) 1
Polski Owczarek Nizinny (Polish Lowland Sheepdog) 251
Polski Owczarek Podhalanski (Tatra Shepherd Dog) 252
Pomeranian
Poodle Portuguese
Pudelpointer 216 
Podengo
Porcelaine 30
Portuguese Water Dog
Poitevin 24 
Puli 55
 1. Gray in different Shades
 2. Black
 3. Fawn | ground colours, red, yellow, cream
 4. White
Pumi 56
Pug 253
 1. Fawn with black mask
 2. Black
 3. Silver
 4. Apricot with black mask
Pyrenean mountain Dog (Chien de Montagne des Pyrenees) 137
Pyrenean Mastiff (Mastin del Pirineo) 92

 

R

Rafeiro do Alentejo
Rat Terrier
Redbone Coonhound
Rhodesian Ridgeback 146
Rottweiler 147

S

Saint Bernard 61

 1. Short - haired
 2. Long - haired
Saluki 269
 1. Fringed
 2. Short - haired
Samoyed (Samoiedskaia Sabaka) 212
Sarplaninac (Yugoslavian Shepherd Dog - Sharplanina) 41
Schipperke
Schnauzer 182
Segugio Italiano (Italian Hound)
 1. Short - Haired 337
 2. Coarse - Haired 198
Swiss Hound (Schweizer Laufhund - Chien Courant Suisse) 59
 1. Bernese hound
 2. Jura Hound
 3. Lucerne Hound
 4. Schwyz Jound
Scottish Deerhound
Scottish Terrier 73
Scillerstovare (Schiller Hound) 131
Sealyham Terrier 74
Shar pei 309 
Shetland Sheepdog 88
Shiba Inu 257
Shih Tzu 208
Shikoku 319
Siberian Husky 270
Silky Terrier
Skye Terrier 75
Sloughi (Arabian Greyhound) 188
Smooth Fox Terrier
Slovakian Hound (Slovensky Kopov) 244
Small Blue Gascony Hound 31
Smaland Hound (Smalandsstovare) 129
Soft Coated Wheaten Terrier
Spanish Mastiff (Mastin Espanol) 91
Spinone Italiano (Italian Wire - haired Pointing Dog) 165
 1. White - Orange
 2. Chestnut roan
Sredneasiatskaia Ovtcharka (Central Asia Shepherd Dog) 335
Stabyhoun
Staffordshire Bull Terrier 76
Standard Schnauzer
Sussex Spaniel 127
Spaniel
Swedish Vallhund

 

T

Thai Ridgeback
Tchiorny Terrier (Black Terrier) 327
Tibetan Mastiff (Do-Khyi) 230
Tibetan Spaniel 231
Tibetan Terrier 209
Tosa 260
Toy Fox Terrier
Treeing Tennessee Brindle
Treeing Walker Coonhound

U

V

Volpino Italiano 195

W

Weimaraner 99

 1. Short - Haired
 2. Long - Haired
Welsh Corgi Cardigan 38
Welsh Corgi Pembroke 39
Welsh Springer Spaniel 126
Welsh Terrier 78
West Highland White Terrier 85
Westphalian Dachsbracke 100
Whippet 162
Wire Fox Terrier
Wirehaired Pointing Griffon

 

X

Xoloitzcuintli

Y

Yorkshire Terrier 86

Z


Συνέχεια